¥180.00 ¥170.00

ترانس نمایشگر لمسی T700

 MSB7023

¥230.00 ¥210.00

ترانس نمایشگر لمسی TP-5

 MSB7022

¥50.00 ¥30.00

ترانس نمایشگر مینی TPN021

 MSB7021

¥55.00 ¥45.00

ترانس نمایشگر مینی

 MSB7020

¥65.00 ¥55.00

ترانس دو گانه دستگاه تاتو

 MSB7019

¥80.00 ¥60.00

ترانس صفحه نمایشگر رنگی

 MSB7013

¥115.00 ¥100.00

ترانس بدون سیم دستگاه تاتو

 MSB7017

¥55.00 ¥45.00

ترانس قوی ۲ آمپر

 MSB-P180

¥420.00 ¥299.00

ترانس تاتو قطب نما

 MSB-P179

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Message Us Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001