¥167.00

قلم پیچی ۱۴ ولت ۲۰۲۱

MSA 1049

¥138.00 ¥117.00

دستگاه پیچی نسل دوم

 MSA1013

¥130.00 ¥120.00

دستگاه تاتو پیچی ١٢ ولت

 MSA1036

¥130.00 ¥110.00

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1039

¥130.00 ¥110.00

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1037

¥130.00 ¥110.00

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت CNC

 MSA1019

¥130.00 ¥110.00

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت

 MSA1018

¥130.00 ¥110.00

دستگاه پیچی ٩ ولت فلاش ٣.٥

 MSA1005

¥130.00 ¥110.00

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1004

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Message Us Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001