¥167.00

قلم پیچی ۱۴ ولت ۲۰۲۱

MSA 1049

¥40.00 ¥22.00

بی حسی سان شاین

MSB 9027

¥7.50 ¥6.50

ماژیک سفید

 MSA9002-1

¥350.00 ¥320.00

دستگاه پن

 MSB2003

¥138.00 ¥117.00

دستگاه پیچی نسل دوم

 MSA1013

¥180.00 ¥170.00

ترانس نمایشگر لمسی T700

 MSB7023

¥230.00 ¥210.00

ترانس نمایشگر لمسی TP-5

 MSB7022

¥50.00 ¥30.00

ترانس نمایشگر مینی TPN021

 MSB7021

¥55.00 ¥45.00

ترانس نمایشگر مینی

 MSB7020

¥65.00 ¥55.00

ترانس دو گانه دستگاه تاتو

 MSB7019

¥257.00 ¥230.00

راکت سه

 MSB2026

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Message Us Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001