سوزن پیچی,MSA,5009,New A7 screw needle (Chinese patent),MSA,5009,

سوزن پیچی
MSA 5009قیمت:
¥2.5
قیمت تخفیف خورده:
¥1.87

:

{{ translate('Total Price')}}:
نام محصول: سوزن پیچی
شماره ثبت: ZL 2017 30109602.5
مشخصات محصول: رنگ آمیزی سریع، استفاده راحت بدون پرش سوزن و پخش رنگ
حداقل تعداد سفارش: ٣٠٠٠ عدد
LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001