ريال30000 ريال22000

سوزن پیچی (سفارش لوگوی مشتری)

 MSA5007

ريال34000 ريال26000

سوزن پیچی شیشه ای

 MSA5005

ريال29200 ريال21200

سوزن بیرنگ پیچی بدون تشتک

 MSA5003

ريال140000 ريال100000

سوزن میکروی پیچی

 MSA5004

ريال29200 ريال21200

سوزن پیچی خاکستری بدون تشتک

 MSA5002

ريال60000 ريال24000

سر سوزن دستگاه پیچی

 MSA5001

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001