ريال30000 ريال22000

سوزن کاتریج (سفارش لوگوی مشتری)

 MSA6007

ريال14000 ريال6000

سوزن دستگاه تایوانی

 MSA6005

ريال29200 ريال22400

سوزن بیرنگ کاتریج بدون تشتک

 MSA6001

ريال152000 ريال100000

سوزن میکرو کاتریج (سیلیکون)

 MSA6004

ريال152000 ريال100000

سوزن میکرو برقی دکتر پن

 MSA6006

ريال60000 ريال22000

دستگاه کاتریج با تشتک

 MSA6002

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001