ريال3200000 ريال1188000

رینگ لایت

MSA 9050

ريال40000 ريال22000

سوزن تاتو

 MSA7009

ريال20000 ريال18000

سوزن تاتو

 MSA7008

ريال26000 ريال18000

سوزن PCD

 MSA7007

ريال18000 ريال10000

سوزن چرم قرمز

 MSA7006

ريال52000 ريال12000

سوزن چرم زرد ٠.٢ ميلى متر

 MSA7005

ريال24000 ريال12000

سوزن چرم سبز ٠.٢ ميلى متر

 MSA7004

ريال24000 ريال12000

سوزن چرم آبی ٠.٢ ميلى متر

 MSA7003

ريال24000 ريال12000

سوزن چرم سفید ٠.٢ ميلى متر

 MSA7002

ريال48000 ريال8000

سوزن چرم مشکی ٠.١٨ ميلى متر

MSA 7001

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001