ريال3800000 ريال2600000

دستگاه تاتو ابرو ۵ ولت

 MSA3002

ريال6000000 ريال3600000

دستگاه تاتو ابرو ۵ ولت

 MSA3001

ريال3800000 ريال2600000

دستگاه تاتو ابرو ۵ ولت

 MSA3003

ريال4000000 ريال3200000

دستگاه تاتو ابرو با سوزن نیمه پرتاب ١٢ ولت

 MSA3004

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001