ريال600000 ريال280000

دستگاه یووی مدل SUN MINI

 A2-11

ريال4600000 ريال3000000

دستگاه یووی مدل FINGER ONE

 A2-10

ريال8400000 ريال6000000

دستگاه یووی شارژی S10

 A2-9

ريال9200000 ريال7200000

دستگاه یووی شارژی S30

 A2-8

ريال10000000 ريال8400000

دستگاه یووی شارژی S20

 A2-7

ريال4000000 ريال2800000

دستگاه یووی 50 وات

 A2-6

ريال5000000 ريال2800000

دستگاه یووی

 A-2-5

ريال3600000 ريال2120000

دستگاه یووی

 A-2-4

ريال6400000 ريال3800000

دستگاه یووی

 A-2-3

ريال5400000 ريال2600000

دستگاه یووی

 A-2-2

ريال4000000 ريال2200000

دستگاه یووی

 A-2-1

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001