ريال560000 ريال288000

بی حسی

MSB 9003

ريال3200000 ريال1188000

رینگ لایت

MSA 9050

ريال6680000

قلم پیچی ۱۴ ولت ۲۰۲۱

MSA 1049

ريال1600000 ريال920000

بی حسی سان شاین

MSB 9027

ريال13200000 ريال11880000

رینگ لایت چراغ چند رنگ و پر رنگ ZB-F458

 MSA9049

ريال300000 ريال260000

ماژیک سفید

 MSA9002-1

ريال14000000 ريال12800000

دستگاه پن

 MSB2003

ريال5520000 ريال4680000

دستگاه پیچی نسل دوم

 MSA1013

ريال8800000 ريال7200000

ترانس نمایشگر لمسی T700

 MSB7023

ريال9200000 ريال8400000

ترانس نمایشگر لمسی TP-5

 MSB7022

ريال2000000 ريال1200000

ترانس نمایشگر مینی TPN021

 MSB7021

ريال3400000 ريال2388000

ترانس نمایشگر مینی

 MSB7020

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001