ريال6680000

قلم پیچی ۱۴ ولت ۲۰۲۱

MSA 1049

ريال5520000 ريال4680000

دستگاه پیچی نسل دوم

 MSA1013

ريال7600000 ريال5480000

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت همراه با نمایشگر

 MSA1033

ريال6000000 ريال5000000

دستگاه تاتو پیچی ١٢ ولت

 MSA1036

ريال6000000 ريال5200000

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت همراه با نمایشگر

 MSA1021

ريال5480000 ريال4680000

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1039

ريال5560000 ريال4680000

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1037

ريال6000000 ريال5080000

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت CNC

 MSA1019

ريال6000000 ريال5080000

دستگاه تاتو پیچی ۷ ولت

 MSA1018

ريال6400000 ريال5080000

دستگاه پیچی ٩ ولت فلاش ٣.٥

 MSA1005

ريال5200000 ريال4400000

دستگاه تاتو پیچی چهار لامپ ۷ ولت

 MSA1004

LemonYY China trade starts here
LemonYY China trade starts here

ارتباط با ما

  • آدرس: 广州市白云区
  • تلفن: 020-81216640
  • ايميل: 527761242@qq.com

Chat Top

خدمات آنلاین مشتری

CS V0001